เคล็ดลับการบำรุงรักษาเส้นผม ไม่ให้หลุดร่วงง่าย

เส้นผมที่แข็งแรงช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้ เราจึงควรให้ความสำคัญกับความแข็งแรงและไม่หลุดร่วงง่ายของเส้นผม ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกคือการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล …