BestBuy Thailand บริการส่งสินค้าและพัสดุทางไปรษณีย์โดยตรงถึงมือคุณ!

สไตล์การไว้หนวด

การไว้หนวดไม่ใช่เป็นเพียงการไว้ขนบนใบหน้าเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกบุคลิกภาพด้วย จะเลือกสไตล์ไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลดังนี้


แบบ Chevron

การไว้หนวดแบบหนา นิยมไว้ยาวจนคลุมริมฝีปากบน

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Dali

การไว้หนวดแบบเรียว ปลายชี้หรือโค้งชันขึ้น ชื่อนี้มาจาก Salvador Dali

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ English

การไว้หนวดแบบเรียว โดยเริ่มจากกลางริมฝีปากบน แล้วยาวเป็นปลายแหลมออกไปทั้ง 2 ด้าน โดยขนที่อยู่รอบๆ มุมปากมักจะโกนออกไป

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Fu Manchu

การไว้หนวด โดยเริ่มจากริมฝีปากบน แล้วไว้ยาวลงมาจนถึงขากรรไกร

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Handlebar

การไว้หนวดแบบนี้ อาจไว้แบบใหญ่หรือเล็กก็ได้ โดยไว้เป็นพุ่มและไว้ยาวจนสามารถดัดปลายให้งอนขึ้นได้ โดยใช้แว๊กซ์ช่วย

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Horseshoe

การไว้หนวดแนวตั้ง โดยโค้งตรงริมฝีปาก เลยลงมาข้างปากจนถึงแนวขากรรไกร ซึ่งดูแล้วมีลักษณะเหมือนเกือกม้า

การไว้หนวดแบบ Horseshoe

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Imperial

การไว้หนวดแบบหนามาก ตั้งแต่ริมฝีปากบน และแก้ม โดยปลายจะชี้ขึ้น

การไว้หนวดแบบ Imperial

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Lampshade

การไว้หนวดที่คล้ายกับแบบ painter’s brush และมีปลายเหลี่ยม ซึ่งมีลักษณะเหมือนโคมไฟ

การไว้หนวดแบบ Lampshade

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Painter’s brush

การไว้หนวดแบบหนา โดยไว้ยาวเท่ากับริมฝีปากบน และมีปลายมน

การไว้หนวดแบบ Painter's brush

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Pencil

การไว้หนวดแบบบางๆ ตามลักษณะริมฝีปากบน สามารถตัดแต่งได้ตามรูป ซึ่งมีลักษณะคล้ายคิ้วที่อยู่บนริมฝึปาก (Mouthbrow)

การไว้หนวดแบบ Pencil

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Pyramidal

การไว้หนวดแบบปิระมิด โดยมียอดแคบ แต่ฐานล่างกว้าง

การไว้หนวดแบบ Pyramidal

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Toothbrush

การไว้หนวดแบบหนา ประมาณ 1นิ้ว ไว้ตรงกลาง เหมือนฮิตเล่อร์

การไว้หนวดแบบ Toothbrush

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

แบบ Walrus

การไว้หนวดแบบหนา ใหญ่เป็นพุ่มคลุมริมฝีปากบน

การไว้หนวดแบบ Walrus

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn